Stykgods i hele DK

  • Kran distribution
  • Lift distribution
  • Lager

KRAN 

  • Kranopgaver
  • Montage
  • Baksning
  • 12-45 tm kran.

Lager

  • Lagerhotel
  • Omlæsning

Natdistribution

  • Speditørkørsel

Et højt service-
niveau og en stor

leveringssikkerhed.

K. V. Markussen A/S